آیا با موتورسیکلت خود صحبت می کنید؟

1-motormag-ir

آیا شده با موتورسیکلت خودتان حرف بزنید؟آیا شده به درد و دل آن که صدای مکانیکی غیر عادیست گوش دهید؟

این عجیب نیست بلکه سیستم جدید کاواسازاکی به نام Kawasaki’s future radiology نام دارد که از طریق بلوتوث می توانید با موتور خود صحبت کرده و موتور شما هم بر اساس سبک رانندگی و عادتهای شما جواب خواهد داد.

2-motormag-ir

 

این سیستم به موتورسوار برای بهبود در عملکرد وآگاهی از نقص های وسیله کمک خوهد کرد.در موتورسیکلت های قدیمی مثل Honda CX500 حتی کیلومتر شمار هم برای دیدن دور موتور وجود ندارد و تعویض دنده ها بر اساس شنوایی موتورسوار انجام می شود.اگر این سیستم بر روی موتورهای قدیمی نصب بود در خیلی از موارد می توانست قبل از آسیب دیدن وسیله به موتورسوار هشدار دهد تا هزینه تعمیرات کاهش و عمر وسیله افزایش پیدا کند.

Honda cx 500

Honda cx 500

0
مطالب مرتبط به این پست

نظر شما چیست؟