آیا جاده ها برای موتورسواران امن است؟

ساختار جاده ها و امنیت آن در همه جای دنیا مد نظر قرار دارد ولی تنها یک کشور که آن هم انگلستان است به این قضیه اهمیت داده است.کمپانی بزرگراه ها در انگلستان به همراه شورای روسای پلیس ملی و انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت مسئول بهبود کیفیت ۶۴۰۰ کیلومتر جاده برای حرکت موتورسواران شده اند.بنابراین این نهاد ها مطالعات زیادی را برای بازطراحی جاده ها به منظور کاهش آسیب های وارده به موتورسیکلت سواران انجام داده اند.چندین راه حل که شامل استفاده از موانع ,برداشتن موانع غیر ضروری,پوشاندن چاله ها,باز طراحی مجدد نقاط حادثه خیز,تمیز کردن سریع تر مواد روغنی و نفتی از جاده,نصب تابوهای خطر نقاط خطرناک,بهبود جاده برای بهتر ترمز کردن و کمتر انحنا داشتن,قرار دادن جاده هایی مخصوص موتورسواران و …. می باشد.این موسسات امیدوارند این کارها میزان تصادفات را کاسته و لذت موتورسواری رابه مردم اهدا کنند.

better-roads-1-motormag-ir

wire-rope-barrier-motormag-ir

0
مطالب مرتبط به این پست

نظر شما چیست؟