انجمن خواهران موتورسیکلت سوار

انجمن خواهران موتورسیکلت سوار انجمنی در چندین کشور با هدف شکستن رکورد و جمع کردن زنان موتورسیکلت سوار است.مثلا در سال ۲۰۱۴ در استرالیا ۲۲۱ زن سوار بر ۱۹۰ موتورسیکلت دور هم جمع شدند و این روند در کشورهای مختلف ادامه داشت.امسال در بریتانیا این تعداد به ۱۱۳۲ موتورسوار زن رسید که تعداد قابل توجهی است.

انجمن خواهران در تگزاس آمریکا امیدوار است که تعداد را به ۱۲۰۰ نفر در سال بعد گسترش دهد.آنها می گویند هدفشان بیشتر کردن دوستی ها و شکستن رکورد های جهانی است.آنها هدفهای دیگری نیز دارند که شامل موارد زیر می شود:

جمع کردن بزرگترین اجتماع موتورسواران زن

بیشترین طی مسافت توسط انجمن خواهری

بیشتر کردن تعداد مادران و دختران موتورسوار

و……..

اجتماع بعدی خواهران در ماه نوامبر در استرالیا خواهد بود.

0
مطالب مرتبط به این پست

نظر شما چیست؟