شاسی موتورسیکلت قسمت دوم

در ادامه قسمت قبل انواع شاسی ها را بررسی می کنیم.

شاسی ستون مانند(Spine or backbone):

پیشرانه به صورت معلق از شاسی آویزان است.از نمونه های آن MZ TS250 را می توان نام برد.

۱۹۷۴-mz-ts250-motormag-ir

گهواره ای مستقل(Single cradle):

پیشرانه در این موتور توسط شاسی همانند کودک در گهواره نگه داشته شده است.از جمله موتورهایی با این شاسی هوندا سی جی ۱۲۵ معروف را می توان نام برد.

نیمه گهواره ای مضاعف(Half-duplex cradle):

پیشرانه در شاسی گهواره ای شکل مضاعف و ستون مستقل قرار دارد.از جمله موتورسیکلت ها با این شاسی Suzuki TS50ER را می توان ذکر کرد.

۱۹۸۲-suzuki-ts50er-1-motormag-ir

 

گهواره ای کامل مضاعف(Full duplex cradle):

پیشرانه در این موتورسیکلت ها دردوگهواره مجزا از هم قرار دارد. Suzuki TS50Xاز نمونه هایی با این شاسی می باشد.

suzukits50xsa-motormag-ir

شاسی احاطه کننده

این نوع شاسی که تیر آهن دوقلو یا میله ای نیز نامیده می شود,دو میله یا تیرآهن به دور پیشرانه پیچیده شده اند تا از یک طرف به فرمان و از طرف دیگر به بازوی نوسانی متصل و با کم شدن فاصله بین این دو استحکام شاسی بیشتر شود.معمولا این شاسی از فلزات فشرده مثل فولاد و آلومینیوم ساخته می شود.از نمونه های این شاسی می توان به Bajaj Pulsar 200 NS اشاره کرد.

pulsar-200ns-s-motormag-ir

شاسی پرس شده

در این نوع شاسی کل شاسی به صورت یک تکه از ابتدا تا انتها توسط فلزات ورقه ای شکل گرفته است.از نمونه موتورهای این نوع شاسی می توان به Ariel Arrow اشاره کرد.

ariel-motormag-ir

شاسی بدنه شکل(Monocoque)

این شاسی بیشتر در هواپیما و خودرو کاربرد دارد.موتورسیکلت های دارای این شاسی بیشتر از نوع ریس هستند و ساختار آنها به گونه ای است که مثل بدنه ماشین قابل رویت هستند.از نمونه های این موتور Ducati 1199می باشد.

ducati-superbike-motormag-ir

شبکیه ای(Trellis)

در این نوع شاسی بازوی نوسانی به فرمان متصل است.این نوع شاسی از فلزات شبیه دایره یا بیضی برای سبکی و استحکام بیشتر ساخته می شود.البته ساختن این نوع شاسی به راحتی بقیه شاسی ها نیست و پیچیدگی خاص خودش را دارد. از جمله موتورهایی با این نوع شاسی Honda VTR250 را می توان ذکر کرد.

honda-motormag-ir

1+
مطالب مرتبط به این پست

نظر شما چیست؟