قیمت روز موتورسیکلت

برای دیدن ادامه جدول از گزینه های next و previous پایین صفحه استفاده کنید.

نام
مشخصات
قیمت(ریال)
کثیر 125 سی سی_
پرواز125 سی سی23.000.000
دایچی 125 سی سی20.000.000
بهران 125 سی سی_
کویر 125 سی سی29.000.000
تک تاز 125 سی سی25.000.000
کیان 125 سی سی_
پالس 150 سی سی 63.000.000
آپاچی 150 سی سی 54.000.000
کویر موتور 150 سی سی _
سوزوکی هائوجیو 150 سی سی _
پالس 180 سی سی 55.000.000
آپاچی 180 سی سی 65.000.000
پالس 200 سی سی آر اس 110.000.000
رهرو 200 سی سی _
تک تاز 200 سی سی _
جترو 200 سی سی _
پالس220 سی سی_
باجاج اونجر220 سی سی62.500.000
دایلیم VJF

250 سی سی120.000.000
هیوسانگ GV

250 سی سی190.000.000
KTM EXC-F250 سی سی415.000.000
هوندا CBR اصل ژاپن

250 سی سی350.000.000
هیوسانگ R Comet GT250 سی سی185.000.000
کاوازاکی ZXR250 سی سی350.000.000
کاوازاکی KLX

250 سی سی350.000.000
کاوازاکی Z250 سی سی550.000.000
22+