نسبت قطر سیلندر به زاویه حرکتی پیستون

نسبت قطر سیلندر به زاویه حرکتی پیستون در پیشرانه معمولا با دونسبت Bore/stroke  و Stroke/bore توصیف می شود که نسبت Bore/strokeپرکاربرد تراست.  .کلمه bore به قطر سیلندر و کلمه strokeبه زاویه حرکتی پیستون اطلاق می شود.این نسبت در پیشرانه های درون سوز در جایی که سوخت درون سیلندر می سوزد و در پیشرانه های برون سوز مثل موتور بخار در جایی که سوخت بیرون از سیلندر می سوزد تعریف می شود.اولین تحقیقات در این مورد در سال ۱۹۱۶ منتشر شد.در مواقعی که زاویه حرکتی پیستون از قطر سیلندر کمتر باشد نسبت  bore/stroke بیشتر از۱:۱ می شود.این امر اجازه قرار دادن دریچه های بیشتر در سیلندر و فشار کمتر میل لنگ در پیشرانه را می دهد.اگر زاویه حرکتی بیشتر از قطر سلندر باشد نسبت  bore/stroke کمتر از۱:۱ می شود.این امر باعث افزایش اصطکاک به دلیل حرکت بیشتر پیستون , افزایش فشار میل لنگ و کمتر شدن مکان برای قراردادن دریچه در سرسیلندر خواهد شد.بعضی از موتورسیکلت های مدرن دارای نسبت بیشتر و بعضی موتورسیکلت های دیگر مثل Kawasaki Z1300’s  و  Honda NC700 دارای نسبت کمتر برای کمترشدن مصرف سوخت هستند.در پیشرانه های مربوط به موتورسیکلت زاویه حرکتی و قطرسیلندر بسیار حائز اهمیت است و با درک کردن این مفاهیم درک مشخصات فنی پیشرانه راحت تر خواهد بود.

0
مطالب مرتبط به این پست

نظر شما چیست؟