پیشرانه جدید برای دوکاتی مالتیسترادا

دوکاتی قرار است در سال آینده بر روی مدل مالتسترادا و احتمالا مدل دیاول( Diavel )پیشرانه ۱۲۶۲ سی سی ,دوقلوی ال شکل نصب کند.این تغییرات در نمایشگاهی در کالیفورنیا اعلام شد.هم اکنون در مالستیرادا پیشرانه ۱۲۰۰ سی سی و در دیاول نیز تقریبا همین پیشرانه نصب است.احتمال دارد پیشرانه جدید در مدل ایکس دیاول هم نصب شود.

0
مطالب مرتبط به این پست

نظر شما چیست؟