۴ تجربه کوتاه از موتورسواری

متنی که قرار است بخوانید ۴تجربه از فردی است که در یک ماه موتورسواری این نکته ها را فراگرفته است.باهم این تجربه هاکه از زبان خود اوست و بعضی ها خوشحال کننده و بعضی ناراحت کننده است را مرور می کنیم:

تجربه اول

من عاشق موتورسواری هستم,عاشق صدایش عاشق شتابش,عاشق مسلط بودن بر موتورو عاشق برخورد باد به صورت و دست ها و پاهایم هستم.این برخورد باد از صدها دارویی که میتوان انسان را خوشحال کند بهتر است.

تجربه دوم

من فهمیدم عادت های بد موتورسواری مثل متکی بودن بیش از حد به ترمز جلو و استفاده نکردن از ترمزعقب را دارا هستم.این امر باعث ترمزگیری بد و لیزخوردن وسیله خواهدشد.

تجربه سوم

موقعی که موتور ایستاده است احتیاجی به نیروی زیاد برای نگه داشتن موتور نیست,درواقع در نقطه تعادل موتورسیکلت بی وزن می شود.

تجربه چهارم

همیشه  نکات ایمنی را راعایت کنید تا از لذت موتورسواری بی نصیب نمانید.من بعد از تصادف  مشکل زانو به مدت طولانی نمی توانم موتورسواری کنم.

surgery-1-motormag-ir

0
مطالب مرتبط به این پست

نظر شما چیست؟