نتایج موتو جی پی,موتو۲ و موتو ۳ آمریکا ۲۰۱۷

نتایج دور تمرینی موتو جی پی آمریکا ۲۰۱۷

نتایج موتو جی پی,موتو ۲ و موتو ۳ آرژانتین ۲۰۱۷

نتایج دور تمرینی موتو جی پی پیش فصل قطر

نتایج دور نهایی پیش فصل موتو جی پی قطر ۲۰۱۷

نتایج نهایی پیش فصل موتوجی پی فیلیپ ایسلند استرالیا ۲۰۱۷

اولین تست موتو جی پی ۲۰۱۷

تست موتور هوندا سی بی آر ۱۰۰۰ موتوجی پی, توسط نیکی هایدن

پیشرفت خوب در عملکرد پیشرانه دوکاتی موتو جی پی

پروژه تامین اگزوز رپسول هوندا در موتو جی پی

1 از 3 1 2 3