پروژه تامین اگزوز رپسول هوندا در موتو جی پی

خورخه لورنزو به تیم دوکاتی پیوست.

تغییرات جدید در تقویم موتو جی پی ۲۰۱۷

قیمت موتورسیکلت های موتو جی پی

نتایج نهایی موتو جی پی ,موتو۲ و موتو ۳ والنسیا ۲۰۱۶

نتایج تعیین خط موتو جی پی والنسیا ۲۰۱۶

نتایج دور تمرینی موتو ۲ و موتو جی پی والنسیا ۲۰۱۶

نتایج نهایی موتو ۳ و موتو جی پی مالزی ۲۰۱۶

نتایج دور تعیین خط و تمرینی موتو جی پی مالزی ۲۰۱۶

نتایج نهایی موتوجی پی,موتو۲ و موتو ۳ استرالیا ۲۰۱۶

1 از 2 1 2