موتورسیکلت 2016 VICTORY OCTANE

octane4 motormag.ir

بعد از تولید موتورسیکلت Scout’s شرکت ایندین,خواهر این موتورسیکلت یعنی VICTORY OCTANE که یک نوع ماسل سیکلت(موتورسیکلت عضلانی) است هم تولید شد.

0