معرفی Victory Cross Country Tour 2016

2016-Cross-Country-Tour-tes-1024x682 motormag.ir

اگر شماهم برای مدت یک هفته بخواهید فقط سواری کنید قطعا با داشتن این موتورسیکلت سپاس گذار(همون شکرگذار خودمون)خواهید بود.فضای ذخیره سازی این موتور همچنین خورجینهاو صندوق بالای آن شگفت انگیز است.

0