انواع موتورسیکلت

Ride_for_the_Hills_group_of_motorcyclists motormag.ir

عوامل زیادی برای طبقه بندی موتورسیکلت ها وجود دارد,نوع استفاده از موتورسیکلت,منظور از طراحی و ترکیبی از این دو چند عامل تعیین کننده نوع موتورسیکلت هستند.تا به الان ۷ نوع موتورسیکلت که شامل اسپورت(مسابقه ای),کروزر,تورینگ,استاندارد,دومنظوره ,موتور خاکی یا آفرودی(تریل) واسکوتر می باشند.

0