معرفی چند موتور سیکلت برقی در سال 2016

setWidth500-2016-zero-dsr-action-05-1680x1200-press motormag.ir

موتورسیکلت های برقی(یاهمان الکتریکی) روز به روز بیشتر می شوند و کارخانه ها هم برای فروش بیشتر به ساختن این موتورها روی آورده اند.

0